-(으)면 = Dacă...

      안녕하세요 여러분! Astăzi vom vorbi despre o terminaţie foarte utilă şi des folosită, şi anume -(으)면.

      Prin adăugarea lui -(으)면 la sfârşitul verbelor descriptive sau procesive creăm sensul de “Dacă...”.

Regulile ce trebuiesc respectate sunt:

Verb ce se termină în vocală + 면

Verb ce se termină în consoană + 으면

***Pentru excepţii, de consultat verbele neregulate (Verbe neregulate - partea I şi Verbe neregulate - partea II).

 

사다 = a cumpăra → 사면 = dacă cumperi

살다 = a trăi, locui → 사면 = dacă trăieşti/locuieşti

용서하다 = a ierta →  용서하면 = dacă ierţi

맵다 = a fi picant → 매우면 = dacă e picant

도움이 되다 = a fi de ajutor → 도움이 되면 = dacă e de ajutor

 

Exemple de propoziţii:

내일 비가 오면 집에 있을게요. = Dacă o să plouă mâine, stau acasă.

이 길로 가면  정거장을 볼 수 있겠습니다. = Dacă mergi pe drumul ăsta, vei putea să vezi staţia.

그 사람을 사랑하면 후회할겁니다. = Dacă iubeşti acea persoană, vei regreta.

내가 늦으면 기다릴 필요 없어. = Dacă e târziu nu e nevoie să mă aştepţi.

네가 행복하면 나도 행복해요. = Dacă tu eşti fericit şi eu sunt.

 

      Prin adăugarea lui 만일  sau 만약  la începutul propoziţiei ce conţine terminaţia -(으)면 se formează sensul “Dacă în cazul în care...? “ sau “Dacă cumva....”.

만일 실패하면 어찌하겠습니까? = Dacă în cazul în care nu reuşeşti, ce vei face?

만약 너무 어두우면 불을 켜줄게요. = Dacă cumva e prea întuneric, îţi aprind lumina.

      Într-o lecţie viitoare vom vedea că - (으)면 poate prelua şi sensul de "când...", însă atât pentru astăzi. 안녕!

 

Articol scris de: 이사벨

Legături: -(으)면 = Când...

Română
Votare: 
0
No votes yet