Adverbe de frecvenţă şi cantitate

Adverbe de frecvenţă:

매일, 맨날 = în fiecare zi

매주 = în fiecare săptămână

매달 , 매월 = în fiecare lună

매년 = în fiecare an

매번 = de fiecare dată

보통 = de obicei

자주 = des

가끔 = uneori

때로는 = uneori, câteodată

별로 = nu prea; nu chiar

전혀 = deloc

항상 = mereu, tot timpul

늘 = mereu, tot timpul

또 = iar, din nou, iarăşi

자꾸 =  repetat, iar şi iar, din nou şi din nou

빈번히 = foarte des

계속 =  continuu, încontinuu

흔히 =  frecvent; comun

대개 = în general, în cea mai mare parte

때때로 = din când în când, uneori

좀처럼 = rareori, arareori

드물게 = rar

주로 = mai ales

대부분에  =  mai ales, în cea mai mare parte

 

Adverbe de cantitate şi grad:

조금 = puţin

좀 = puţin, un pic

약간 = oarecum, un  pic de

다 = tot, toată, în întregime

더 = mai mult

덜 = mai puţin

조금 더 = puţin mai mult

많이 = mult

수많은 = mult, fără număr (수 = număr de)

너무 = prea mult

충분히 = suficient

소수의 = câţiva, câteva

다수의 = mult, mulţi, multe

너무 많이 = prea mult; foarte mult

아주 많이 = foarte mult

조금씩 = puţin câte puţin

전혀 = deloc

훨씬 = mult mai (mult)

훨씬 덜 = mult mai puţin

거의 = aproape, aproximativ

약 = cam, aproximativ

대략, 대충 = aproximativ, circa

대단히 = extrem de mult, teribil de mult, imens, enorm de mult

매우 = foarte mult, extrem de mult, foarte + adj.

완전히 = complet

순전히 = cu totul , pur și simplu, complet (ex: 순전히 내 잘못이다 = A fost cu totul greşeala mea)

두 배로 = dublu

꽤 = destul de (ex: destul de mare/ interesant/ frig etc.)

 

Articol scris de: 이사벨

Română
Votare: 
0
No votes yet