Adverbe de mod (Partea III) - Forma 히

Sufixul adverbial 히 se poate ataşa atât rădăcinilor descriptive pur coreene cât şi celor sino-coreene care se termină în  - 하다.  Astfel 하다 este înlocuit de –히 pentru a forma un adverb. 

안녕히 = în pace, cu bine

  • 안녕히 가세요. = Mergi cu bine.
  • 안녕히 계세요. = Rămai cu bine.

충분히 = suficient

상당히 = considerabil, foarte mult

대단히 = extrem, foarte mult

분명히 = cu siguranţă, în mod sigur

확실히 = cu siguranţă, în mod sigur

솔직히 = sincer

열심히 = din greu (ex: a învăţa din greu)

우연히 = accidental, din coincidenţă

자세히 = în detaliu, detaliat

특히 = mai ales, în special

급히 = urgent

부지런히 = cu sârguinţă, din greu

천천히 = încet, uşor

안전히 = în siguranţă

꼼꼼히 = meticulous

공손히 = respectuos, cu respect

조용히 = în linişte

완전히 =  perfect

넉넉히 = suficient

고요히 = calm

간단히 = simplu

편히 = comfortabil, în comfort

Legături:  Adverbe de mod (Partea I), Adverbe de mod (Partea II ) 

 

Articol scris de: 이사벨

Română
Votare: 
0
No votes yet