Bănci şi banking

은행 = bancă

은행업무 = banking, activitate bancară

국립 은행 = bancă naţională

자회사 = sucursală, filială

돈 = bani

화폐 = bani, monedă

·         전자화폐 = bani electronici

잔돈 = mărunt, rest

·         잔돈을 돠두세요 = Păstraţi restul.

금액 = sumă (de bani)

비상금 = bani puşi deoparte

금고 = seif

계좌, 구좌 (s.k) = cont bancar

예금 = depozit bancar

이자 = dobândă

이자율 = rata dobânzii

환율 = rată de schimb

수표 = cec

통장 = cont bancar (fizic), carnet de cec

환전 = schimb valutar

·         달러를 원으로 환전하는데요. = Aş vrea să schimb dolarii în woni.

세금 = taxă, taxe

부가세 = suprataxă

수수료 = comision

비용 = cost, cheltuieli

요금 = tarif

창구 = ghişeu

잔액 조회 = consultare sold

인터넷 뱅킹 = internet banking

모바일뱅킹 = mobile banking

 

Verbe:

서명하다, 사인하다 = a semna

지출하다 = a cheltui

입금하다 = a depozita , transfera (bani)

·         계좌번호를 알려주시면 바로 입금해드리겠습니다. = Dacă îmi daţi numărul de cont vă voi depozita imediat banii.

꾸다 = a împrumuta (de la) ; a visa

·         친구에게 돈을 꿨어요 .  = Am împrumutat bani de la un prieten.

갚다 = a (re)plăti, a rambursa, a returna

·         빚을 갚다 = a plăti datoria

절약하다 , 저금하다, 저축하다 = a economisi

예금하다 = a face un cont de economii

출금하다 = a retrage bani

환전하다 = a schimba bani

송금하다 = a trimite bani

대출하다 = a face un credit

 

Articol scris de: 이사벨

Română
Votare: 
0
No votes yet