Model de prezentare

Prezentare  발표

 

1. 인사말  Întâmpinare

안녕하세요? 4급에서 공부하고 있는 (Nume)입니다. Bună ziua/dimineaţa/seara! Mă numesc … şi studiez nivelul 4 (al limbii coreene).

 

2. 시작하는 Introducere

지금부터 발표를 시작하겠습니다. (De acum) Voi începe prezentarea mea.

발표 제목은 “좋아하는 애완동물”입니다.   Titlul prezentării mele este “animalul meu de companie preferat”.

저는 오늘 ~에 대한 내용으로 발표하도록 하겠습니다. Astăzi vă voi prezenta informaţii în legătură cu  ~ subiect.

제가 이번 발표에 살펴볼 내용은 ~에 대한 것입니다.  În decursul acestei prezentări vom  cerceta ~.


3. 주제 소개 Introducerea temei

오늘 저는 “좋아하는 애완동물”에 대해서 이야기하려고 합니다.   Astăzi intenţionez să vă vorbesc despre “animalul meu de companie favorit”.

 

4. 주제에 대한 설명 Explicaţii sau fundamentul subiectului

Trecerea de la o idee la alta:

În continuare

그러면 다음으로 ~에 대해 알아보겠습니다 . Aşadar, în continuare, vom arunca o privire la ~ subiect

다음은 ~에 대해 설명 드리도록 하겠습니다 . Mai departe, vă voi explica despre ~ subiect

그 다음 ~(으)로 넘어가겠습니다 . După care După aceea vom trece la ~ subiect

Ordinea

첫째 primul, 둘째 al doilea, 셋째 al treilea, 넷째 al patrulea

먼저(우선) Mai întâi/În primul rând,

그 다음으로 Mai departe/Mai apoi/După care

마지막으로 În ultimul rând/În final

Referirea la ceea ce s-a spus mai devreme sau tabele/grafice/scheme

예를 들면… De exemplu…

여러분도 보시다시피… După cum puteţi vedea …(indicând către ceva)

여러분도 아시다시피…Dupa cum ştiţi…

아까 이야기했것처럼… După cum am discutat…

 

5. 끝내는 Comentarii de sfârşit

Cum să finalizăm

지금까지 ~에대 살펴보겠습니다.  Până acum am explicat/investigat despre ~.

이것으로 제 발표를 마치겠습니다.  Cu aceasta prezentarea mea se va sfârşi.

이것으로 발표를 마치도록 하겠습니다.  Cu acestea (fiind spuse) îmi voi termina prezentarea.

Mulţumiri către ascultători

지금까지 들어주셔서 감사합니다. Vă mulţumesc că m-aţi ascultat (până acum).

Timpul pentru întrebări

혹시 질문이 있으시면 질문해 주십시오. Dacă cumva aveţi întrebări, vă rog să mi le spuneţi.

질문이 있으시면 자유롭게 해 주시기 바랍니다.  Dacă aveţi întrebări, sunteţi liberi să mi le spuneţi.

궁굼하신 점이나 지적하실 부분이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.  Dacă aveţi vreo curiozitate sau ceva de punctat/clarificat aş dori să-mi spuneţi.  

 

      Ţineţi cont de terminaţiile verbale ce sunt folosite într-o prezentare! Fiţi formal, politicos şi încercaţi să introduceţi fiecare idee foarte clar.  

 

Articol tradus de: 이사벨

Sursa: seouldiscovery.wordpress.com

Română
Votare: 
0
No votes yet