Numărarea zilelor, săptămânilor, lunilor şi anilor în coreeană

Numărarea zilelor în coreeană este oarecum ciudată deoarece există două opţiuni, cel puţin atunci când numărăm până la douăzeci: expresiile pur coreene şi expresiile sino-coreene. După douăzeci se folosesc numai numerele sino-coreene. Mai mult decât atât, cuvintele pur coreeane nu conţin nici-un model  evident pentru a ajuta la memorarea lor așadar trebuiesc învățate separat. Din păcate, nu există nici-un substituent pentru acest lucru. 

Coreeana pură:

Următoarele expresii sunt folosite de către coreeni de toate generaţiile.  

며칠 = Câte zile?

하루 = o zi

이틀 = două zile

사흘 = trei zile

나흘 = patru zile

닷새 = cinci zile

Următoarele expresii sunt mai puţin folosite de către generaţiile mai tinere. 

엿새 = şase zile

이레 = şapte zile

여드레 = opt zile

아흐레 = nouă zile

열흘 = zece zile

Următoarele expresii sunt utilizate în principal de către  generațiile mai în vârstă.

열하루 = unsprezece zile

열이틀 = doisprezece zile

열사흘 = treisprezece zile

열나흘 = paisprezece zile

열닷새 = cincisprezece zile

열엿새 = şaisprezece zile

열이레 = șaptesprezece zile

열여드레 = optsprezece zile

열아흐레 = nouăsprezece zile

스무날 = douăzeci de zile

 

Sino-coreeană:

Înafară de expresiile native de mai sus, se pot folosi şi expresiile sino-coreene pentru numărarea până la douăzeci.

일일 = o zi

이일 = două zile

삼일 = trei zile

사일 = patru zile

오일= cinci zile

육일 = şase zile  etc.

Peste douăzeci, numai numerele sino-coreene sunt folosite.

이십 일 = douăzeci de zile

이십일 일 = douăzeci şi una de zile etc.

 

Săptămânile sunt numărate fie folosind numerale pur coreene fie cele sino, dar reţine că din lista de mai jos, cel mai comun folosite sunt cele sino-coreene.  

한 주일         sau       일 주일 – o săptămână

두 주일         sau      이 주일 – două săptămâni

세 주일         sau       삼 주일 – trei săptămâni

 

한 주간         sau       일 주간 – timp de o săptămână

두 주간         sau      이 주간 – timp de două săptămâni

세 주간         sau      삼 주간 – timp de trei săptămâni

 

Alături de numerele sino-coreene, 주일 săptămână poate fi abreviat la 주.

일주 - o săptămână

이주 - două săptămâni

삼주 - trei săptămâni

 

Lunile  pot fi numarate cu numerele pur-coreene  + 달 sau numere sino-coreene + 개월.

한 달             sau      일 개월 – o lună

두 달             sau      이 개월 – două luni

석 / 세 달    sau      삼 개월 – trei luni

넉 / 네 달     sau       사 개월 – patru luni etc.

 

Pentru numărarea anilor coreeana are doua opţiuni. Pentru a număra anii în coreeana nativă, se folosesc numerele native  + 해, iar peste 100, se folosesc numai numerele sino-coreene  + 년, totuşi, este mult mai comun să numeri toţi anii  (inclusiv 1-99) folosind numai numeralele sino-coreene.

한 해            sau       일 년 – un an

두 해            sau       이 년 – doi ani

세 해            sau       삼 년 – trei ani

네 해            sau       사 년 – patru ani etc.

 

TIP: Vei auzi foarte rar ca un coreean să folosească coreeana pură , aşa că este cel mai bine să numeri toţi anii folosind numerele sino-coreene + 년.

 

Alte expresii utile pentru măsurarea timpului:

그끄저께 =  acum trei zile

엊그제 = acum două zile, acum câteva zile

그제,  그저께 = alaltăieri

어제 = ieri

오늘 = astăzi

내일 = mâine

모레 = poimâine

그러께, 그끄러께 = acum doi ani

작년, 거년, 구년 = anul trecut

금년 = anul acesta

내년, 이듬해, 명년 = anul viitor

후년 = peste doi ani

내후년 = peste trei ani

연말(에) = (la) sfârşitul anului

연초(에) = (la) începutul anului

 

Pentru mai multe expresii legate de timp vă rugăm să vizitaţi: http://www.kccro.ro/ro/Adverbe-de-timp

Articol scris şi tradus de : 이사벨

Sursa:  Elementary Korean by Ross King, Ph.D Jae-Hoon Yeon

Română
Votare: 
0
No votes yet