Numele coreean

        În general, un coreean are două nume. Ca şi în limba română, primul este numele de familie, iar al doilea prenumele. Cele mai multe nume de familie au o silabă, cu toate că există şi excepţii în care acesta conţine două silabe, de exemplu 황보, 독고.  Dacă numele de familie are o silabă, atunci prenumele în general are două silabe: 이승만, 김일성. Dacă numele de familie are două silabe, atunci prenumele va avea numai una. Deci, în concluzie, majoritatea coreenilor au numele format din trei silabe. Bineînţeles că şi aici există excepţii în care numele poate avea numai două silabe, de exemplu: 허웅, 백철, 김구.

        De obicei ne putem da seama de genul unei persoane pe baza silabelor folosite în prenumele lor. Unele silabe tind să se întâlnească numai în numele bărbaţilor, altele numai în numele femeilor.

Silabele întâlnite în numele bărbaţilor sunt : , , 태 , 석 , 준 , 훈 , 섭 , 식 , .

Silabele întâlnite în numele femeilor sunt: 미 , 희 , 나 , 애 , 자 , 혜 , 선 , 경 , 숙.

        Însă aceasta este numai o regulă generală. Unele silabe (cum ar fi 희) se pot întâlni atât în numele bărbaţilor cât şi în cel al femeilor.

        Jumătate dintre persoanele coreene poartă numele de familie Kim, Lee, Park sau Choi.

            Kim, Gim, Ghim

           Lee, Yi, Rhee, Yie

           Park, Pak

          Choi, Choe

          Jung, Jeong, Chung, Cheong

        Un titlu sau o funcţie întotdeauna este ataşată la sfârşitul numelui. În cazul lui 씨, acesta este ataşat la sfârşitul prenumelui sau a întregului nume, iar în cazul lui 선생, acesta este ataşat la întregul nume sau doar la numele de familie.

De exemplu: 김복동씨 sau 복동씨 – Kim Poktong sau Poktong

                           김복동 선생님 sau 김 선생님 – Dl. Kim Poktong  sau Dl. Kim (sau profesorul  Kim Poktong  sau profesorul Kim)

        Doar dacă nu eşti în termeni foarte familiari  cu cineva, este normal să te referi la acea persoană, în coreeană, printr-un nume plus un titlu. Unul dintre cele mai folosite titluri este cuvântul 씨, care vine după numele întreg al unei persoane sau numai după prenume.

       Când vorbeşti cu, sau despre, copii, de obicei se ataşează sufixul diminutival –이 prenumelui care se termină într-o consoană. Aşadar, dacă 김복동  ar fi un băieţel, ai face referire la el prin 복동이, fără vre-un titlu. Prenumelui care se termină cu o vocală nu i se ataşează nici-un sufix diminutival ci se spune doar numele, de exemplu 진희.

        선생 este un cuvânt care, de unul singur, înseamnă profesor. Urmat de particula onorifică 님, acesta funcţionează ca un titlu de respect, onorând persoana a cărui nume este spus. Ar trebui să folosiţi acest titlu alături de numele persoanelor cărora doriţi să le arătaţi curtoazie şi un mare respect. Acesta nu se foloseşte niciodată cu numele noastre, atunci când, într-o conversaţie facem referire la noi. Când te introduci pe tine însăţi, îţi spui pur şi simplu numele . De exemplu: 저는 안나 요네스쿠입니다 = Eu sunt Ana Ionescu sau Numele meu este Ana Ionescu. 님 este un sufix onorific care se poate ataşa funcţiilor, profesiilor pentru a exprima un grad mare de respect sau consideraţie.

        Atunci când nu este specificat, titlul de 선생님  este de obicei tradus ca “doamnă” sau “domn”, dar de obicei contextul îţi spune dacă respectiva persoană este de sex feminin sau masculin. Pentru a specifica faptul că vrei sa spui “doamnă” va trebui să spui ceva de genul 김 선생님 부인 (soţia domnului Kim, adică doamna Kim) sau 김 선생님 딸 (fiica domnului Kim, adică domnişoara / doamna Kim). Din ce în ce mai des sunt folosite cuvintele englezeşti 미세스 (Mrs. – doamnă) şi 미스 (Mr. – domn) , pentru a specifica clar sexul persoanei. Pentru a ne referi la părinţii persoanei cu care, sau despre care vorbim vom spune, de exemplu: 복동이 어머니 (mama lui Poktong, sau mama ta) sau 복동이 아버지 (tatăl lui Poktong, sau tatăl tău) sau 김 선생님 아버님 (tatăl domnului Kim, sau tatăl dumneavoastră).

        Veţi auzi foarte des cuvîntul 사모님 folosit pentru a spune “doamnă” (folosit în locul lui 선생님 부인). 사모 este un cuvânt elegant care original înseamnă soţia profesorului, dar poate fi folosit pentru a ne referi la soţia unui superior sau a unei persoane importante.

 

ATENŢIE: În timp ce este acceptat să foloseşti fie ordinea coreeană, fie ordinea occidentală alături de un nume occidental, va trebui să foloseşti întotdeauna ordinea coreeană cu numele coreene, de exemplu:

안나 요네스쿠입니다 sau 요네스쿠 안나입니다 = Eu sunt Ana Ionescu sau Eu sunt Ionescu Ana.

putem spune doar

김복동입니다 = Eu sunt Kim Poktong.

 

Articol scris de:  이사벨

Sursa: Elementary Korean şi Wikipedia

Legături:  Tot ce vrei să ştii despre numele de familie coreene

Română
Votare: 
0
No votes yet