Hangul (Partea II) - Reguli de pronunţie

          Atunci când studiem o limbă străină, probabil că una dintre cele mai mari preocupări ale noastre este  pronunţia. Fiecare dintre noi vrem să pronunţăm cât mai corect cuvintele şi cu un accent cât mai apropiat de cel al unui vorbitor nativ, aşadar, în decursul acestei lecţii vom arunca o privire la modul de pronunţie al fiecărei litere ale Hangului. 

        Ca o mică paranteză înainte de a începe, aş vrea să vă precizez că literele alfabetului coreean se numesc jamo (자모; 字母) sau natsori (낱소리). Următoarele litere și “grupuri de litere” se găsesc în scrierea modernă:

  • 14 consoane simple:  g,  n,  d,  l/r,  m,  b,  s,  nul/ng,  j,  ch,  k,  t,  p,  h
  • 5 consoane ("tensionate") duble:  kk,  tt,  pp,  ss,  jj
  • 11  grupuri de consoane:  gs,  nj,  nh,  lg,  lm,  lb,  ls,  lt,  lp,  lh,  bs
  • 6 vocale simple:  a,  eo,  o,  u, ㅡ eu,  i
  • 4 vocale simple iotacizate (cu y):  ya,  yeo,  yo,  yu
  • 5 diftongi iotacizaţi:  ae,  yae,  e,  ye,  ui
  • 6 diftongi cu  w:  wa,  wae,  oe,  wo,  we,  wi

 

           Reguli de pronunţie:

        Vocalele:

 [a] se pronunţă a  ca în aur, aer

 [eo] se pronunţă eo aproximativ ca  în feon, ca un o foarte slab

 [o] se pronunţă o cu gura perfect rotundă ca în coc

 [u] se pronunţă u ca în  tu, gu

 [eu] se pronunţă î / â ca în  gând, între

 [i] se pronunţă i ca în  incident, istorie

[e] se pronunţă e ca în  mere, ermetic

 [ae] se pronunţă ae ca în mere, metru

 [ya] se pronunţă ia ca în iarnă, iar

 [yeo] se pronunţă  ca în ionatan

 [yo] se pronunţă io cu gura perfect rotundă ca în yoyo, yoga

 [yu] se pronunţă iu ca în  iute, iulie

 [ye] se pronunţă ie ca în  ieri , miere

 [yae] se pronunţă    ca în cuvântul yay!,  iederă

 [wa] se pronunţă ua ca în oaste, oare

 [wo] se pronunţă uo ca în uof

 [ui] se pronunţă îi ca în lamâi , mâine

 [we] se pronunţă ue ca în  continue , UEFA

 [wae] se pronunţă uae (uæ) ca în Manuel

 [oe] se pronunţă oe (öe:) este pronunţat aproape la fel ca 웨 [we] ca în canoe

 [wi] se pronunţă wi ca “oui” din franceză

      În ultima perioadă s-a pierdut disticţia dintre vocalele 애 [ae]  şi 에 [e], acestea fiind pronunţate exact la fel de majoritatea vorbitorilor nativi.  La fel se întâmplă şi în cazul vocalelor 웨 [we] şi 외 [oe], unde, în particular  generaţiile tinere, nu mai fac diferenţa dintre cele două şi 왜 [wae]

       Vocala 의 este pronunţată "îi/âi" numai atunci când se află la începutul cuvântului, în toate celelalte cazuri fiind pronunţată "i "  (ex: 의자   ~ [îi-ja] = scaun ; 거의  ~ [ko-i]  = aproape ) sau "e" atunci când exprimă posesia.   

        Consoanele: 

 [g/k] la începutul cuvântului se pronunţă k ca în koala, kilo ;  în interiorul sau la finalul cuvântului se pronunţă g ca în grădină, agăţat

 [n] se pronunţă n ca în nordborcan

 [t/d] la începutul cuvântului se pronunţă  t ca în taur, spate;  în interiorul sau la finalul cuvântului se pronunţă d ca în dulce, acord

 [l/r] la începutul cuvântului şi atunci când nu este urmat de o vocală se pronunţă  l ca în lungpal; în interiorul cuvântului şi urmat de o vocală se pronunţă r ca în maro

 [m] se pronunţă m  ca în micmare

 [p/b] la începutul cuvântului se pronunţă  p ca în parcprună;  în interiorul sau la finalul cuvântului se pronunţă b ca în bun, abur

 [s] se pronunţă s relaxat ca în cuvintele salut, sanie , dar în faţa vocalelor  care încep cu “i” sau “y”  se pronunţă ş  ca în şi, şoricel,

 [ng] este nulă la începutul unei silabe ce începe cu o vocală (adică nu se pronunţă) şi este folosită pentru a umple golul atunci când se doreşte exprimarea sunetului acelei vocale.  La sfârşitul silabei se pronunţă „ng”  ca în nătâng, stâng, bang

 [j] se pronunţă dj şi nu are sunet corespondent în limba română, sună oarecum ca „dj” din „adjectiv”, însă „d”-ul se aude foarte puţin.

 [ch] se pronunţă ch aspirat (lăsând aerul să iasă din gură) ca în cuvintele ceacioban, ciur

 [k’ / kh] se pronunţă ca un k, c aspirat (lăsând aerul să iasă din gură) ca în cuvintele curteturc

 [t’ / th] se pronunţă th aspirat (lăsând aerul să iasă din gură) aproximativ ca în cuvintele turctutun

 [p’ / ph] se pronunţă ph aspirat (lăsând aerul să iasă din gură) aproximativ ca în cuvintele picătură, copil

 [h] se pronunţă h, însă deseori în rostirea rapidă, în interiorul cuvintelor, nu se aude  ca în harnicpahar

 [kk] se pronunţă kk apăsat ca în calcârpă

 [tt] se pronunţă tt apăsat ca în  stil, teatru

 [pp] se pronunţă pp apăsat ca în porc, pâlc,

 [tt] se pronunţă ss apăsat  aproximativ ca în sâsâit , dar în faţa vocalelor  care încep u “i” sau “y”  se pronunţă şş ca în şiret

 [jj] se pronunţă tch apăsat aproximatix ca în meci sau match din engleză

 

        Pronunţia grupurilor de cuvinte se face conform tabelului următor.

 

Articol scris de: 이사벨

 

Sursa:  Korean - A Comprehesive Grammar by Jaehoon Yeon & Lucien Brown, undevainasia.wordpress.com, wikipedia.org

LegăturiHangul (Partea I), Hangul (Partea III) - Sistemul de scriereFacts despre Hangul Originile alfabetului coreean 한글

Română
Votare: 
0
No votes yet