Stilul Formal

         Stilul formal are ca cerinţă un înalt nivel de formalitate. Acest stil este folosit atunci când se vorbeşte cu  sau despre persoane mai în vârsta ori cu un statut superior nouă, în interviuri pentru joburi, întâlniri de afaceri formale sau emisiuni televizate. În cazurile enumerate mai sus, dacă am folosi stilul politicos (adică cel care se termină în -요)  adresarea ar suna mult prea informală. Pe de altă parte, în vorbirea onorifică, vorbitorii combină des stilul formal cu cel politicos.

     Afirmaţii în stilul formal:

      Rădăcina verbului care se termină în consoană + - 습니다 *

      Rădăcina verbului care se termină în vocală + -ㅂ니다 **

* Se citeşte  [슴니다]       * * Se citeşte  [ㅁ 니다]

      -습니다 / -ㅂ니다 pot fi deasemenea ataşate după sufixul onorific -시-, timpul trecut cu -았/었/였-,  viitorul presupus cu -겠- şi după viitorul probabil cu -(으)ㄹ 거-

     Interogaţii în stilul formal:

      Pentru a marca o întrebare în stilul formal , se înlocuieşte pur şi simplu -다 din afirmaţiile formale cu -까.

      Rădăcina verbului care se termină în consoană + - 습니까

      Rădăcina verbului care se termină în vocală + -ㅂ니까

     Comenzi în stilul formal:

      Rădăcina verbului care se termină în consoană +  - 으십시오

      Rădăcina verbului care se termină în vocală + - 십시오

      Uneori este posibil să auziţi, în general în filmele istorice, doar terminaţia - 으시오 (ex: 받으시오) dupa verbele ce se termină într-o consoană şi - 시오 (ex: 가시오) dupa verbele ce se termină în vocală, însă această formă nu mai este acceptată în coreeana modernă.

      Verbele ce deja conţin forma onorifică -시-  sunt urmate doar de -ㅂ시오  .

주무시다 a dormi → 주무십시오

잡수시다 a mânca →  잡수십시오

계시다 a sta; a exista, a fi →  계십시오

말씀하시다 a vorbi →  말씀하십시오

     Sugestii în stilul formal:

      Rădăcina verbului care se termină în consoană +  - 읍시다 (sau - 으십시다)

      Rădăcina verbului care se termină în vocală + -ㅂ시다 (sau - 십시다)

      Forma cea mai folosită pentru a sugera ceva în stilul formal este prin ataşarea - 읍시다 şiㅂ시다 verbelor, însă  puteţi întâlni aceste terminaţii alături de onorificul -시-, rezultând astfel -으십시다 şi -십시다. 

 

 

! Pentru a învăţa aceste terminaţii cât mai bine, vă recomand să luaţi verbele din categoria vocabular şi le treceţi la toate modurile stilului formal (afirmativ, interogativ, comezi şi sugestii)! 연습 많이 하세요! 아자 아자!

Articol scris de: 이사벨

Română
Votare: 
0
No votes yet