Timpul prezent cu -아요/어요/여요

      Dacă vom căuta într-un dicţionar de limba coreeană,  vom găsi verbele scrise sub forma  가 (a merge) (a vedea) (a mânca) , 살 (a trăi; locui). Pentru a obţine rădăcina acestora va trebui să înlăturăm pe  iar pentru a forma timpul prezent trebuie să adăugăm una din terminaţiile  -아요, -어요, -여요.

      Pentru a şti care este terminaţia aferentă fiecărui verb trebuie doar să reţinem regulile de mai jos:

1. Dacă verbul se termină cu vocalele[a]  sau [o],  adăugam  아요 [a-yo].

2. Dacă verbul se termină cu o altă vocală decâtㅏ[a]  sau ㅗ [o], adăugăm 어요 [eo-yo].

3. Iar numai la rădăcina verbului care se termină cu  silaba  [ha],  adăugăm  여요 [yeo-yo] *.

*Poate vă întrebaţi de ce adăugăm rădăcinii  하 pe  여요. Iniţial  verbul 하다 (a face) era conjugat la prezent sub forma 하 + 여요 = 하여요  însă de-a lungul timpului acesta a devenit pronunţat şi ulterior scris ca 해요 (hae-yo).

 

      Acum cu ajutorul regulilor de mai sus, haideţi să conjugăm câteva verbe!

1.    가다  = a merge, se duce

가  are ca ultimă vocală pe ㅏ deci adăugăm  아요 -> 가 + 아요 = 가요.

가요. = Eu merg. / Tu mergi. etc sau Eu ma duc. / Tu te duci etc.

2.    보다 = a vedea, a se uita

보  are ca ultimă vocală pe ㅗ deci adăugăm tot 아요 -> 보 + 아오 = 봐요 (오 + 아 = 와).

봐요. = Eu văd. / Tu vezi. /  El vede. /  Ea vede. / Noi vedem etc.

3.    살다 = a trăi; a locui

살 are ca ultima vocală pe  ㅏ  deci adăugăm 아요 -> 살 + 아요 = 살아요.

살아요. = Eu trăiesc. / Tu trăieşti etc. sau Eu locuiesc. / Tu locuieşti etc.

4.    먹다 = a mânca

먹 are ca ultimă vocală ㅓ (deci nu se termină nici în ㅏ nici în ㅗ , aşadar se aplică a doua regulă) aşa că vom adăuga pe 어요  -> 먹 + 어요 = 먹어요.

먹어요. = Eu mănânc. / Tu mănânci. / El mănâncă etc.

5.    보이다  = a fi văzut

보이 are ca ultimă vocală pe  ㅣ  deci adăugăm  어요 ->  보이 + 어요 = 보여요 (이 + 어 = 여).

보여요. = Este văzut / văzută  sau Sunt văzuţi / văzute.

6.    시작하다 = a începe

시작하 are ca ultimă silabă pe 하 deci adăugăm 여 -> 시작하 + 여 = 시작해요.

시작해요. = Eu încep. / Tu începi / El începe. / Noi începem etc.

! De reţinut că forma  -아요, -어요, -여요 este specifică stilului politicos.

Despre celelalte niveluri de politeţe vom învăţa în lecţiile viitoare. 화이팅!

 

Articol scris de: 이사벨

Legături: Viitorul Imediat, Viitorul presupusViitorul probabilPrezentul progresivTimpul trecut

Română
Votare: 
0
No votes yet