Timpul viitor cu - (으)ㄹ게요 (Viitorul imediat)

         Bun venit la o nouă lecţie despre timpurile limbii coreene. După cum deja am precizat ,limba coreeană are numeroase construcţii ce corespund timpului viitor . Până acum am învăţat viitorul probabil cu - (으)ㄹ 거- şi viitorul presupus în -겠-. Astăzi vom vedea cum funcţioneaza viitorul imediat în -(으)ㄹ 게.

         Terminaţia viitorului imediat în -(으)ㄹ 게요 se ataşează numai bazelor procesive şi este aproape întotdeauna folosit cu persoana I (eu sau noi). Este folosit atunci când vorbitorul face o promisiune sau se oferă voluntar  să facă ceva, de obicei în beneficiul ascultătorului.  Folosirea acestuia conferă ascultătorului o asigurare , liniştire, sau o promisiune fermă  ce se va pune în aplicare în viitorul foarte apropiat.

         Uneori îl puteţi găsi scris ca - (으)ㄹ 께요, însă s-a renunţat la această formă în jurul anului 1988.

         Regulile ce trebuiesc respectate sunt aceleaşi ca ale viitorului probabil (-(으)ㄹ 거에요):

1.    Dacă verbul se termină cu  o vocală,  adăugăm  - ㄹ게요.

2.    Dacă verbul se termină cu o consoană, adăugăm - 을게요.

3.    Dacă verbul  se termină în consoana ㄹ va primi doar -게요.

        Cu toate că -(으)ㄹ 게요 se referă la timpul viitor, în limba română are ca cel mai bun corespondent timpul prezent indicativ. Pentru a forma stilul informal trebuie pur şi simplu să renunţăm la -요.

여기서 기다리고 있을게. = O să te aştept aici. / Te aştept aici.

내가 먼저 갈게요. = Eu o să plec primul. / Eu plec primul.

제가 도와드릴게요. = O să vă ajut eu. / Vă ajut eu.

내일 전화할게요. = O să te sun mâine. / Te sun mâine.

난 비빔빕을 먹을게. = Eu voi mânca pibimbap. / Eu mănânc pibimbap.

 

         Pentru a înţelege mai bine timpurile viitoare învăţate pănă acum şi subtilele diferenţe dintre acestea, priviţi exemplele de mai jos.

읽을 거에요. = (probabil) O să citesc .

***viitorul probabil - mai puțin sigur decât viitorul în -겠-;

읽겠어요. = Voi citi (cu siguranţă).

***viitorul presupus - declarație fermă a intenției;

읽을게요. = O să citesc/Voi citi (promit).

***viitorul imediat - afirmaţia / declarația dă o nuanţa de promisiune, asigurare sau chiar reasigurare.

 

       Un lucru foarte important de reţinut este că viitorul imediat nu poate fi folosit în întrebări sau sugestii.

 

Articol scris de: 이사벨

Legături: Viitorul ImediatViitorul probabilPrezentul progresivTimpul trecutTimpul prezent

Română
Votare: 
0
No votes yet