Verbe (Partea VI)

Verbe procesive:

허락하다 = a permite

지연하다 = a amâna

분석하다 = a analiza, gândi profund

포함하다 = a include

토론하다 = a dezbate

바라다 = a dori, spera

속상하게 하다/만들다 = a supăra

거래하다 = a face afaceri

만하다 = a (se) merita să...

흠모하다 = a adora

탄복하다 = a admira, a fi impresionat de

안내하다 = a îndruma, conduce (pe cineva)

데우다 = a încălzi (ceva)

식다 = a răci (ceva)

-에 걸리다 = a se îmbolnăvi de...

나타나다 = a apărea, a-ţi face apariţia

놀리다 = a râde de (cineva), a tachina

빛나다 = a străluci, sclipi

집다 = a ridica, aduna, strânge

실패하다 = a eşua, da greş

 

Verbe descriptive:

허락되다 = a fi permis

지연되다 = a fi amânat

분석되다 = a fi analizat

포한되다 = a fi inclus

토론되다 = a fi dezbătut

수요가 있다 = a fi vrut, cerut

속상하다 = a fi supărat

섭섭하다 = a fi trist, a se simţi trist/gol

텁텁하다 = a fi sufocant, închis, neplăcut

단순하다 = a fi simplu

부끄럽다 = a fi ruşinat, jenat

진지하다 = a fi serios, sobru

소심하다 = a fi timid

지나치다 = a fi exagerat, excesiv; a întrece măsura

무식하다 = a fi ignorant

유삭하다 = a fi învăţat, rafinat

공편하다 = a fi corect, drept

불공변하다 = a fi incorect, nedrept

연착되다 = a fi/deveni întarziat (ex: avionul)

졸리다 = a fi somnoros

 

Articol scris de: 이사벨

Română
Votare: 
0
No votes yet