Verbe (Partea VIII)

Verbe procesive:

구성하다 = a forma, compune, construi

언급하다 = a menţiona

제공하다 = a oferi

선호하다 = a prefera

추가하다 = a adăuga

상담하다 = a (se) consulta 

·         상담자 = consultant

의논하다 = a discuta, a se consulta / sfătui cu

반대하다 = a se opune

성공하다 = a reuşi, izbuti

사형하다 , 처형하다 = a executa

·         사형 = pedeapsă capitală

·         처형 = execuţie

저리하다 = a se ocupa de, a avea grijă de

선망하다, 부럽다 = a invidia

꿈(을)꾸다 = a visa

변하다, 변화하다 = a se schimba (nu mai fi la fel)

변화시키다 = a schimba (ceva în altceva)

바꾸다 = a schimba (ceva cu ceva), a face schimb

·         마음을 바꾸다 = a se răzgândi

몰라보다 = a nu recunoaşte (pe cineva)

척하다 = a se preface

잘난 척하다 = a se da mare

밝히다 = a dezvălui, a scoate la iveală

 

Verbe descriptive:

구성되다 = a fi format, compus (din)

언급되다 = a fi menţionat

제공되다 = a fi oferit

선호되다 = a fi preferat

추가되다 = a fi adăugat

완전하다 = a fi complet

안전하다 = a fi sigur, în siguranţă

굉장하다 = a fi impresionant

강력하다 = a fi puternic, a avea potenţial

·         강력한 회사 = companie puternică, cu potenţial

튼실하다 = a fi solid, puternic

딱딱하다 = a fi tare (la scoarţă, înveliş)

얌전하다 = a fi cuminte, ascultător

부상하다 = a fi rănit

비겁하다 = a fi laş, fricos

·         겁쟁이, 비겁자 = laş, fricos

용감하다 = a fi curajos

소중하다 = a fi preţios, valoros, de nepreţuit; (pers.) drag

·         소중한 친구 = prieten drag

어지럽다 = a fi ameţit

막히다 = a fi blocat

배가 부르다 = a fi plin, a fi sătul (de cât a mâncat)

마가 끼다 = a fi nenorocos, fără de noroc

 

Articol scris de:  이사벨

Legături:  Verbe (Partea I) - Verbe procesive simple , Verbe (Partea II) - Verbe descriptive simple , Verbe (Partea III) - Verbe complexe , Verbe (Partea IV) - Verbe compuse , Verbe (Partea V) , Verbe (Partea VI) , Verbe (Partea VII)

Română
Votare: 
0
No votes yet