Verbe neregulate (Partea I): ㅂ, ㄷ, ㅅ, ㄹ iregular

         La fel ca majoritatea limbilor, şi limba coreeană  are câteva iregularităţi pe care le veţi întâlni pe tot parcursul timpului în care o veţi studia. Poate la prima vedere, acestea vi se vor părea dificile, însă cu timpul vă veţi familiariza cu ele.

         Verbele neregulate, adică  불규칙 동사 ,  sunt unele verbe care se termină cu consoaneleㅂ, ㄷ, ㅅ, ㄹ, ㅎ , grupul  르, dar şi în vocala 으. Aceste verbe îşi schimbă forma şi se abat de la regulile obişnuite de conjugare atunci când sunt urmate de diferite terminaţii verbale.

 

     ㅂ iregular

         Verbele ce se termină cu ㅂ şi sunt urmate de o construcţie  care începe cu o vocală, îşi vor schimba  ㅂ-ul  în 우, regula fiind: 

        Dacă vocala dinaintea lui  ㅂ nu este 오, ㅂ devine 우.

덥다 a fi cald  더 + 우 + 어요  더워요

어렵다  a fi dificil  어려 + 우 + 어요  어려워요

아름답다 a fi frumos  아름다 + 우 + 어요  아름다워요

         Verbele  돕다 şi 곱다 (rar folosit) sunt cele mai comune două verbe ce au ca vocală de dinaintea lui ㅂ pe 오, iar aici ㅂ-ul se va schimba în 오.

돕다  a ajuta  도 + 오 + 아요  도와요.

곱다 a fi frumos  고 + 오 + 아요  고와요.

         Reţineti  că aceste verbe au forma neregulată  DOAR CÂND sufixul care urmează după ele începe cu o VOCALĂ. Daca sunt urmate de construcţii ca  -는 , -기, -고 etc, îşi păstrează ㅂ-ul.

Alte verbe iregulare sunt:

a se întinde, culca pe spate = 눕다  누워요

a coace, a prăji = 굽다  구워요

a fi uşor = 쉽다   쉬워요

a fi picant = 맵다  매워요

a fi drăguţ , simpatic 귀엽다  귀여워요

a urî, a displăcea = 밉다  미워요

a fi frumos = 아름답다  아름다워요

a fi aproape = 가깝다  가까워요

a mulţumi = 고맙다  고마워요

         Cu toate că  regula lui ㅂ este aplicată majorităţii verbelor care se termină în ㅂ , unele verbe nu respectă această regulă.

Exemple de verbe care NU urmează această regulă sunt:

a purta = 입다  입어요

a prinde = 잡다  잡아요

a ridica (cu mâna) = 집다  집어요

a mesteca = 씹다  씹어요

a fi strâmt= 좁다  좁아요

a fi larg, mare = 넓다  넓어요

 

      ㄷ iregular

         Când un verb se termină în litera “ㄷ” şi este urmat de o vocală “ㄷ” este schimbat în “ㄹ”.  Unele verbe urmează această regulă, pe când altele nu.

a asculta = 듣다  들어요.

a merge (pe jos), a  umbla, a păşi = 걷다  걸어요

a întreba = 묻다  물어요

a încărca = 싣다  실어요

a realiza (că) = 깨닫다  깨달아요

Exemple de verbe care NU urmează această regulă sunt:

a primi = 받다  받아요

a  îngropa = 묻다  묻어요

a închide =  닫다  닫아요

a crede = 믿다  믿어요

a vărsa = 쏟다  쏟아요

 

      ㅅ iregular

         Când un verb se termină în litera “ㅅ” şi este urmat de o vocală, se renunţă la consoana “ㅅ” şi se conjugă verbul conform vocalei finale.

a lega, a conecta = 잇다  이어요

a fi mai bine; a se face bine = 낫다  나아요

a amesteca, a agita (lichide) = 젓다  저어요

a trasa (o linie) = 긋다  그어다

Exemple de verbe care NU urmează această regulă sunt:

a zâmbi, a râde = 웃다  웃어요

a (se) spăla = 씻다  씻어요

a se dezbrăca = 벗다  벗어요

a se pieptana = 빗다 → 빗어요

a fura, lua  = 뺏다 , 빼앗다  뺏어요 , 빼앗어요

 

      ㄹ iregular

         Când un verb se termină în litera “ㄹ” şi este urmat de una din consoanele ㅂ, ㅅ, sau ㄴ , se renunţă la consoana “ㄹ”şi se conjugă verbul conform vocalei finale. Dacă va fi adaugată o terminaţie ce începe cu o vocală, nu vor exista schimbări.

Verb

Prezent formal

Onorificul -

Modificatorii ()/

(으)니까

Prezent politicos

Trecut politicos

 (으)면

길다 a fi lung

깁니다

 

기니까

길어요

길었어요

길면

놀다 a se juca

놉니다

노세요

노는

노니까

놀아요

놀았어요

놀면

들다  a căra

듭니다

드세요

드는

드니까

들어요

들었어요

들면

만들다 a face

만듭니다

만드세요

만드는

만드니까

만들어요

만들었어요

만들면

멀다 a fi departe

멉니다

 

머니까

멀어요

멀었어요

멀면

살다  a trăi,a locui

삽니다

사세요

사는

사니까

살아요

살았어요

살면

알다  a şti

압니다

아세요

아는

아니까

알아요

알았어요

알면

열다  a deschide

엽니다

여세요

여는

여니까

열어요

열었어요

열면

울다 a plânge

웁니다

우세요

우는

우니까

울어요

울었어요

울면

팔다 a vinde

팝니다

파세요

파는

파니까

팔아요

팔았어요

팔면

힘들다 a fi dificil, greu de făcut

힘듭니다

힘드세요

힘든

힘드니까

힘들어요

힘들었어요

힘들면

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol scris de: 이사벨

Sursa: emagasia.com, koreanlanguagenotes.blogspot.ro, talktomeinkorean.com,  koreanwikiproject.com 

Legături:  Verbe neregulate (Partea II): ㅎ, 르, 으  iregular

Română
Votare: 
0
No votes yet