Verbe neregulate (Partea II): ㅎ, 르, 으 iregular

         Verbele neregulate, adică  불규칙 동사,  sunt unele verbe care se termină cu consoaneleㅂ, ㄷ, ㅅ, ㄹ, ㅎ , grupul  르, dar şi în vocala 으. Aceste verbe îşi schimbă forma şi se abat de la regulile obişnuite de conjugare atunci când sunt urmate de diferite terminaţii verbale. Astăzi vom arunca o privire la ㅎ, 르, şi 으 neregulat.

 

      ㅎ iregular

          Verbele ce se termină în ㅎ mai sunt numite şi “baze ce renunţă la ㅎ” . Următoarele verbe descriptive renunţă la ㅎ atunci când sunt  urmate de o vocală.  

a fi cum? = 어떻다 -> 어때요

a fi aşa, în felul asta = 이렇다 -> 이래요

a fi aşa, în felul ăla = 그렇다 -> 그래요

a fi aşa, în felul acela (de acolo) = 저렇다 -> 저래요

         Pe lângă verbele de mai sus, şi verbele de culoare  fac parte din bazele “ce renunţă la ㅎ”

a fi negru = 까맣다 -> 까매요

a fi galben = 노랗다 -> 노래요

a fi roşu = 빨갛다 -> 빨개요

a fi albatru = 파랗다 -> 파래요

a fi alb = 하얗다 -> 하얘요

         Pentru a le reţine mai bine, ne putem gândi la această regulă ca:

         Dacă  terminaţia adăugată începe cu -(으)ㄴ, -(으)ㅁ, -(으)ㅅ, -(으)ㄹ, ignorăm pe (으), renunţăm la ㅎ şi tratăm această bază ca pe o bază ce se termină în vocală.

         În toate celelalte cazuri le tratăm ca pe simple verbe ce se termină într-o consoană.

Diferitele forme ale  verbelor ce renunţă la ㅎ

 

Prezent politicos

Trecut politicos

Viitor cu  -겠-

Onorificul  -시

Condiţionalul  -(으)면

Modificatorii (으)ㄴ/는

그러다 a face aşa (contrast  그렇다)

그래요

그랬어요

그러겠어요

그러세요

그러면

그런

그렇다 a fi în felul ăla

그래요

그랬어요

그렇겠어요

그러세요

그러면

그런

어떻다 a fi cum?

어때요

어땠더요

어떻겠어요

어떠세요

어떠면

어떤

까맣다 a fi negru

까매요

까맸어요

가맣겠어요

까마세요

까마면

까만

 

 

       르 iregular

         Verbele ce se termină în 르  au o formă specială de conjugare atunci când sunt urmate de construcţia - 아/어/여 -.   Aici, ㄹ-ul este dublat, se renunţă la 으 şi se conjugă respectând regula ultimei vocale din verb.

다르다  a fi diferit → 달 + ㄹ + 아요 (pentru că ultima vocală din 달- este 아) ⇒ 달라요

흐르다  a curge → 흘 + ㄹ + 어요 (pentru că ultima vocală din 흘 nu este 아 sau 오) ⇒ 흘러요

Alte verbe iregulare sunt:

a apăsa = 누르다 → 눌러요

a fi uscat = 마르다 → 말라요

a nu şti = 모르다  → 몰라요

a fi rapid = 빠르다 → 발라요

a comite (o infracţiune)  = 저지르다 → 저질러요

a înjunghia = 찌르다 → 찔러요

         Singurul verb care nu respectă această regulă este 따르다 a urma (pe cineva) ; a turna (o băutură) care la întâlnirea cu terminaţia - 아/어/여 - devine 따라요.

 

      으  irregular

         Ca şi 르 neregulat , la fel şi rădăcina verbului care se termină cu 으 ce este urmată  de construcţia - 아/어/여 -, se renunţă la 으 şi se conjugă respectând regula ultimei vocale din verb.

바쁘다 a fi ocupat → 빠ㅃ + 아요 (pentru că ultima vocală din빠ㅃ - este 아) ⇒ 바빠요

예쁘다 a fi drăguţ → 예ㅃ + 어요(pentru că ultima vocală din예ㅃnu este 아 sau 오) ⇒ 예뻐요

크다 a fi mare → ㅋ + 어요 (pentru că nu există o altă vocală se adaugă întotdeauna 어) ⇒ 커요

Alte verbe iregulare sunt:

a scrie; a folosi  = 쓰다 → 써요

a fi rău = 나쁘다 → 나빠요

a-i fi foame = 배고프다 → 배고파요

a fi trist, supărat = 슬프다→ 슬퍼요

a durea; a fi bolnav = 아프다 → 아파요

 

 

Articol scris de: 이사벨

Sursa: Elementary Korean by Ross King & Ph.D Jae-Hoon ,  koreanwikiproject.com , cram.com, westudykorean.com,

Legături:  Verbe iregulare (Partea I): ㅂ, ㄷ, ㅅ, ㄹ iregular, Culorile în coreeană

Română
Votare: 
0
No votes yet