Şcoală (Partea I)

 

Seria I şi II a vocabularului "ŞCOALĂ" este menită atât pentru cei ce vor să-şi îmbogăţească vocabularul în limba coreeană, cât şi pentru cei ce urmează sau ar vrea să urmeze cursuri sau studii în limba coreeană. Aşa că succes tuturor şi  noroc la îndeplinirea scopului dorit!!!

학교 = şcoală

 • 사립 학교 = şcoală privată

 •  공립 학교 = şcoală de stat

학생 = student, elev

교수() = învăţător (onorific)

선생() = profesor (onorific)

교육자 = educator

 • 교육하다 = a educa

시험 = examen

공부 = studiu

 • 공부하다 = a studia

 • 배우다 = a învăţa

 • 가르치다 = a preda; a învăţa pe cineva (ceva)

 • 암기하다 , 외우다 = a memora

학년 = an şcolar

 • 몇 학년입니까? = În ce an sunteţi?

 • 1(일)학년 = anul  1

 • 2(이)학년 = anul 2

 •  3(삼)학년 = anul 3

 • 4(사)학년 = anul 4

고등학교 = liceu ( sau prescurtat 고교)

중학교 = şcoală generală, gimnaziu

초등학교 = şcoală elementară (clasele I-IV)

대학교 = universitate

학부 = facultate

전문대학 = colegiu

교실 = clasă, sală de clasă

수업 = ore, cursuri

 • 수업을 빼먹다 = a chiuli de la ore

 • 수업하다 = a ţine ore / cursuri

 • 수업 받다 = a primi ore / cursuri

교습 = instrucţie, lecţie

과 = lecţie (과 mai înseamnă şi departament, secţie)

 • 제5과 = lecţia numărul 5

 • 정신과 = secţia / departamentul de psihiatrie

과목 = curs; subiect

 • 시험 과목 = curs de examinare

 • 입시 과복 = subiect de admitere

교재, 교과서 = manual

 • 교재에 보지 마세요! = Nu vă uitaţi în manual, vă rog!

자료 = material / materiale (de scris)

성적 = notă

점 = puncte

 • 몇 점 받았어요 = Câte puncte ai primit?

평점 = medie

독학, 독습 = studiu propriu

 •  독학하다, 독습하다 = a învăţa singur

 •   내 친구는 영어를 독습했어요 = Prietenul meu a învăţat singur engleza.

반친구 = prieten de clasă

동창 = coleg de şcoală

동기동창 = coleg de şcoală din acelaşi an

담임 = diriginte

학위 = diplomă

학사 = licenţă

석사 = master

박사 = doctorat

교내 = campus şcolar

교복 = uniformă şcolară

결석 = absenţă

 •  결석하다 = a fi absent

복습 = recapitulare

 •  복습하다 = a recapitula

지각 = întârziere

 • 지각하다 = a întârzia

입학 = admitere (la o şcoală)

 •  입학하다 = a fi admis

방학 = vacanţă

학기 = semestru

 •     개강, 개학 = începutul semestrulul

 •     개학하다 = a începe şcoala /  semestrul

 

 

Scris de: 이사벨

Română
Votare: 
0
No votes yet