Vocabular

Română

Verbe (Partea IV) - Verbe compuse

Limba coreeană este “plină” de aşa numitele verbe compuse, care sunt tehnic numite “construcţii verbale în serie”.

Română

Părţi ale corpului

General:

피 = sânge

피부 = piele

몸 = corp

인체  = corp uman (termen ştiinţific)

뼈 = os, oase

근육 = muşchi

Română

Numerele coreene şi modul lor de folosire

        Limba coreeană are două seturi de numerale. Unul din acestea a fost împrumutat din limba chineză veche, iar celălalt set este constituit din numerale nativ (sau pur) coreene.

Română

Ţară = 나라 = מדינה Limbă = 말 / 언어 = שפה Naţionalitate = 국적= לאומיות

Ţară = 나라 = מדינה, Limbă = 말 / 언어 = שפה, Naţionalitate = 국적= לאומיות

Română

Verbe (Partea III) - Verbe complexe

         În lecţiile trecute am învăţat câteva dintre cele mai folosite verbe procesive şi descriptive simple.

Română

Verbe (Partea II) - Verbe descriptive simple

        Limba coreeană şi limba română sunt diferite din multe puncte de vedere, iar una dintre marile diferenţe este că în coreeană şi adjectivele ia

Română

Verbe (Partea I) - Verbe procesive simple

Grade de rudenie

 

가족 = familie

식구 = membrii ai familiei

친척 = rudă

부모 = părinţi

Română

Locaţii

 

어디 가세요? = Unde mergeţi / vă duceţi ? 

도시 = oraş

Română

Şcoală (Partea II)

 

General:

글자 = literă

문법 = gramatică

어휘 = vocabular

본문 = text

숙제 = teme

대화 = dialog, comunicare

Română

Pagini

Subscribe to RSS - Vocabular