Şcoală (Partea II)

 

General:

글자 = literă

문법 = gramatică

어휘 = vocabular

본문 = text

숙제 = teme

대화 = dialog, comunicare

 • 대화하다 = a dialoga, comunica

회화 = conversaţie

 • 회화하다 = a conversa, vorbi cu

발음 = pronunţie

 • 발음하다 = a pronunţa

표현 = expresie

 • 표현하다 = a exprima

 • 표현되다 = a fi exprimat

번역 = traducere

 • 번역자 = translator

 • 번역하다 = a traduce

 • 번역되다 = a fi tradus

자음 = consoană

모음 = vocală

 

Materii:

지리학 = geografie

역사 = istorie

 • 국사 = istoria Coreei

 • 세계사 = istoria lumii

모국어 = limba maternă

제2외국어 = a 2-a limbă străină cunoscută

수학 = matematică

화학 = chimie

물리 = fizică

생물 = biologie

정치학 = politică

경제학 = economie

과학 = ştiinţă

 • 과학자 = om de ştiinţă

 • 지구 과학 = ştiinţele pământului

미술 = artă

윤리 = etică

심리 = psihologie

마게팅 = marketing

관리 = management

 

Mai multe cuvinte:

학장 = decan

대학총장 = preşedintele facultaţii

어학당 = şcoală lingvistică

전공 = majorare

전공하다 = a majora

 • 수학을 전공하다 = a majora în istorie

듣게평가 = ascultare

고사 = examinare, examen

기말 고사 = examen final

구두 = oral

 • 구두시험 = test oral

서면 = scris

 • 서면시험 = test scris

빈칸 = spaţiu liber (pe hârtie)

 • 빈칸을 채우세요. = Completaţi spaţiul liber.

 • 빈칸을 남겨두세요 = Lăsaţi un spaţiu liber.

주목 = atenţie

 • 주목하다 = a fi atent

참여 = participare

 • 참여하다 =  a participa

제출 = predare, înmanare

 • 제출하다 = a da, preda, înmana

 • 숙제를 제출해주세요. = Predaţi-mi temele, vă rog.

반복 = repetare; repetiţie

 • 반복하다 = a repeta; a face / spune din nou

 • 반복되다 = a fi repetat

 • 반복해주세요. = Repetă-mi, te rog.

지도책 = atlas

입시 = intrare, admitere

입학 = admitere (la o şcoală)

 

Scris de:  이사벨

Română
Votare: 
0
No votes yet